Van türküleri Üzerine Bir Deneme


Creative Commons License

Taşdelen V.

III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu Bildiri Metinleri, Van, Turkey, 6 - 08 June 2007, pp.372-379

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.372-379
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Türküler, halkımızın duygusal, zihinsel ve ruhsal yaşamının dolaysız ve yalın ifadeleridir. İnsanımız yüzlerce yıldan beri nasıl ağlamış, nasıl gülmüş, neleri sevmiş, nelerden nefret etmiş, hangi durumlar karşısında nasıl davranış biçimleri sergilemiş, nasıl yaşamış; türküler bu ve benzeri sorulara kısmen de olsa yanıtlar üretir. Türkülerin dokusunu, insanımızın tinsel yaşamı oluşturur. Onlarda halkımızın zihinsel alışkanlıklarına, algılama ve davranış biçimlerine varıncaya değin gündelik yaşamın dinamiğini oluşturan değerlere ulaşmak mümkündür. Bu çalışmada 44 adet Van türküsü, içerdikleri anlam ve yaşantı dünyasıyla okunmaya, yorumlanmaya ve anlaşılmaya çalışılacaktır. Belirtmekte yarar var ki, türküleri türkü yapan, onları üreten duygular, başka illerimizde ne ise, Van türkülerinde de odur: Sevgi, güzellik, murat, ayrılık, gurbet ve ölüm gibi temalar Van türkülerinde de ana temayı oluşturur. Van türkülerini, diğer illerimize ait türkülerden ayıran kendilerine özgü bir tarz, kendilerine özgü bir nitelik yoktur. Onları Van türküsü yapan, Vanlıların söylemiş ve üretmiş olmalarıdır. Türküler bize güzel bir dünya sunarlar. İçinde insanın ve insanlığın yaşadığı bir dünyadır bu. Doğruluk, dürüstlük, sevgi ve sadakat gibi insanın yeryüzüne getirdiği sıcaklık ve iyiliği öne çıkaran değerlere güçlü göndermeler vardır onlarda. İnsanın yeryüzüne getirdiği “insaniliği”, “iyiliği” ifade etmek için söylenmişlerdir adeta.