Gabor Dönüşümü Tabanlı Bölge Kovaryans Matrisleri ile Hiperspektral Görüntülerde Siniflandirma


Binol H.

UZAL-CBS 2012, 01 Ekim 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri