Ultrasonik Ses Dalgası Ortamında Polielektrolit Varlığında Kalsiyum Karbonat Sentezi, Karakterizasyonu ve Deneysel Tasarım


Kırboğa S.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.5, pp.59-70, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada ultrasonik ses dalgası (USD) uygulanarak suda çözünebilir polielektrolit olan polivinilsülfonik asit (PVS) varlığında kalsiyum karbonat (CaCO3) sentezlenmiştir. Sentezlenen CaCO3 kristalleri X-ışınları kırınımı (XRD), taramaları elektron mikroskobu (SEM), Parçacık boyut dağılım analizi ve termogravimetrik analiz (TGA ve DTA) ile karakterize edilmiştir. 2k Faktöriyel Tasarım uygulanarak, sonikatör genliğinin, polimer konsantrasyonunun ve USD uygulama zamanının elde edilen kalsiyum karbonat kristallerinin boyutuna etkisi incelenmiştir. Deneysel tasarım iki seviyede gerçekleştirilmiştir. Seçilen tüm proses parametrelerinin PVS varlığında elde edilen kalsiyum karbonatın parçacık boyutunda çok etkili olduğu görülmüştür. Parametrelerin parçacık boyutuna etkisi polimer konsantrasyonu > USD uygulama zamanı > sonikatör genliği şeklinde olduğu görülmüştür.