Kurumsal Yatırımcıların Sermaye Piyasası Gelişimindeki Rolü: AB Ülkeleri ve Türkiye Örneği


ARAS G.

VII. Ulusal Finans Sempozyumu, AB Giriş Sürecinde Finans Sektörü ve Reel Sektör İlişkisi, 01 October 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text