Koray Avcı Çakman’ın Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Kavak S., Baş B.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.1141-1159, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.16916/aded.461083
  • Dergi Adı: Ana Dili Eğitimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1141-1159

Özet

Bu araştırma Türk çocuk edebiyatı yazarlarından Koray Avcı Çakman’ın çocuklara yönelik olarak yazdığı hikâyelerindeki eğitsel iletileri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma deseni olarak iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın inceleme nesnelerini Koray Avcı Çakman’a ait 5 hikâye kitabında yer alan 56 hikâye metni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 40 farklı eğitsel iletiyi gösteren bir ölçüt listesi hazırlanmıştır. Araştırmanın verileri olan hikâye metinlerindeki eğitsel iletiler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda yazarın eserlerinde %33,33 oranı ile en fazla kişisel gelişime yönelik iletilere yer verilmiştir. Bu kategoriyi %31,37 oranı ile sevgiye yönelik iletiler, %26,27 oranı ile evrensel değerlere yönelik iletiler ve %9,02 oranı ile iletişime yönelik iletiler izlemiştir.