THE USE OF TRANSPARENT/GLASS MATERIAL IN THE FACADE RESTORATION OF HISTORIC BUILDINGS


Manisa K., Başaranoğlu B.

10. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 24 - 26 December 2022, vol.1, no.10, pp.1331-1337

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1331-1337
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Tarihi yapılar, bulunduğu dönemin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantılarını anlamamız için en önemli kanıtlardan biridir. Mimarlığın yıllar içerisinde gelişen döngüsüne ayak uydurmak için tarihi yapıların bu gelişen süreklilik içerisinde aslını korumak veya onları saygı duyarak dönüştürmek gerekmektedir. Fakat son yıllarda tarihi yapılar çağdaş tasarımlara konu olmaya başlamış ve çağdaş koruma kavramı ile mimari tasarım arasındaki ilişkiyi büyük ölçüde etkilemiştir. Tarihi yapıların cephelerinde yapılan sağlıklaştırma/renovasyon uygulamalarıyla, yapıların amacına uygun ve anlamlı mimari kompozisyon oluşturarak geçmişe, günümüze ve geleceğe uzanması amaçlanmaktadır. Cephe sağlıklaştırma kavramı ve uygulamaları artık yapının günümüzün koşullarına uyum sağlamasının yanı sıra değişen ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan gereksinimleri kapsamakta ve yapıya yeni bir işlev kazandırılmışsa bu doğrultuda yapıyı günümüze adapte etmektedir. Cephe sağlıklaştırma çalışmalarında yapının sahip olduğu kültürel değerler ve karakteristik özelliklerin korunarak bulunduğu sokak, cadde veya kent çevresinin karakterine saygı duyulması ve yapının kabul görmesi önemlidir. Bu bağlamda, çalışmada Hollanda’nın Amsterdam şehrinde bulunan tarihi P.C. Hooftstraat caddesinde yapılmış cephe dönüşüm/ sağlıklaştırma uygulamaları incelenmiştir. Cephe sağlıklaştırma uygulaması öncelikli olarak geleneksel Hollanda mimarisinin biçim, renk ve malzeme özellikleri barındırması, sonrasında cadde ve tarihi çevre etkenleri üzerinden değerlendirilmiştir. Cadde üzerinde yer alan uygulamalar incelenerek, cephelerin güncel temel tasarım ögeleri üzerinden analizleri yapılmıştır. Bu çalışmada seçilen uygulamalar özellikle cam malzemenin kullanıldığı gözlemlenmiş ve cephe sağlıklaştırmada çağdaş tasarım unsurlarını barındırmaları açısından önemli örneklerdir.