Bir Güzellik ve Sevgi Felsefesi Platon un Şölen Diyaloğu ile Fuzuli nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Taşdelen V.

ICANAS - 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.383-404

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.383-404
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Platon’un Sempozyum diyalogu, güzellik ve sevgi konusu üzerine

yazılmış ilk ve en önemli çalışmalardan biridir. Platon bu diyaloğunda

güzelliğin ve sevginin kaynağını araştırmış ve insan var oluşu üzerindeki

büyük etkilerinden söz etmiştir. Buna göre insan, güzelliğe ve sevgiye

eğilimli bir doğaya sahiptir. Sevginin kılavuzluğuna giren kişi göreli

güzellikten başlayan bir var oluşsal aşamalar sistemi içine girer. Göreli

güzellikten düşünce güzelliğine, düşünce güzelliğinden davranış

güzelliğine, davranış güzelliğinden bilgi güzelliğine, oradan mutlak

güzelliğe geçerken, sevginin büyük gücü ile kendini de güzelleştirir, eğitir

ve terbiye eder. Bu çabası, aslında ölümsüzlük isteğinin bir ifadesi olarak

ortaya çıkar. Benzer bir yaşantı, Fuzulî’nin Leylâ ve Mecnun mesnevîsinde

de görülür. Orada da, göreli güzellikten mutlak güzelliğe doğru gelişen

bir sevgi deneyiminden ve bu deneyimin kişiye kazandırdığı erdemlerden

söz edilir. “Bir Güzellik ve Sevgi Felsefesi” başlığını taşıyan bu bildiride,

Platon’un Şölen diyalogu ile Fuzuli’nin Leylâ ve Mecnun mesnevîsi

karşılaştırılacak, iki sevgi deneyimi arasındaki benzerlik ve farklılar

üzerinde durulacaktır.