Bos taurus Kas Enolazını Kodlayan Genin Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu


SARIYER E., DANIŞ Ö., BALIK D.

19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri