TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Hakemli Dergisi Örneğinde Sosyal Ağ Analizi (SNA)


Taktak F., Demir H.

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.2011, no.3, pp.80-84, 2011 (Peer-Reviewed Journal)