Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Web2 0 Araçlarını Akademik Amaçlı Kullanmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

YILMAZ M. B. , ORHAN Ş. F.

11.International Educational Technology Conference, (IETC 2011), İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2011, pp.1464-1470

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1464-1470

Abstract

Bu arastırmanın amacı, eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının Web2.0 araçlarına yönelik

haberdarlık durumlarını, kullanım sıklıklarını ve akademik kullanım amaçlarını çesitli değiskenler açısından

incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalısmada arastırmacılar tarafından gelistirilen bir anketle devlet

üniversitelerinin farklı bölümlerinde görev yapan 84 öğretim elemanından veriler toplanmıstır. Verilerin

analizinde yüzde, frekans ve ki-kare analizi kullanılmıstır. Verilerin analizi sonucunda, Facebook ve anlık

mesajlasma programlarının varlığından haberdar olan öğretim elemanı sayısının yüksek, Wiki, Blog ve Podcast’

in varlığından haberdar olan öğretim elemanı sayısının düsük olduğu, öğretim elemanları tarafından en sık

kullanılan aracın Facebook, en az kullanılan aracın ise Podcast olduğu, Web 2.0 teknolojilerinin akademik alanda

en çok ders materyallerine ulasmak için, en az ise ders materyallerinin paylasımı için kullanıldığı ortaya çıkmıstır.

Arastırmanın diğer bir sonucuna göre, öğretim elemanları blogları ve sosyal ağları daha çok arastırma yapmak ve

aradıkları bilgiye ulasmak için kullanmaktadırlar. Buna karsılık akademik çalısmalarını paylasmak ve bilgilerini

arsivlemek için kullanımları düsük düzeydedir.