Bir Dolaşım Sistemi Simülasyonu Devresinin Egzersiz Durumunda Geribeslemeli Kontrolü


Creative Commons License

Urgan A., Arısoy D. O. , Kadıpaşaoğlu A. K.

TOK 2019 Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.85-90

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.85-90
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kronik kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları arasında en
ölümcül olanıdır. Kalp naklinin gerçekleşemediği durumlarda
hastalar Sol Ventrikül Destek Pompası (SVDP) ile idame
edilebilmekte, hayat kaliteleri arttırılabilmektedir. Yenilikçi
SVDP geliştirme süreçlerinde öncül performans testleri, kalpdamar sisteminin sanal ve fiziki modelleri üzerinde yürütülür.
Bu modellerin, normal ve patolojik fizyolojileri dinlenme ve
egzersiz durumlarında simüle etmeleri beklenir. Bu çalışmada,
normal egzersiz fizyolojisindeki geribeslemeli kontrol
mekanizmalarını modelleyen sanal bir benzetim devresi
oluşturulmuştur. Devre üzerinde, Frank-Starling mekanizması
simüle edilmiş, ortalama atardamar basıncı ve enerji ihtiyacı
dengelemesi yapılmış, aynı zamanda atardamar ve akciğer
toplardamar dirençleri hayati sınırlar içerisinde kalacak şekilde
düzenlenmiştir. Ayrıca nabız sayısı ve kalp kası gücü egzersiz
seviyesinin yoğunluğuna göre vücuda yeterli enerji sağlanacak
şekilde başarıyla arttırılmıştır.