EKSPONANSİYEL POLİNOM BAZLI WENO ŞEMASI İLE EULER GAZ DİNAMİĞİ DENKLEMLERİNİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ


Creative Commons License

Yılmaz E., Pınarbaşı A.

3. uluslararası mühendislik bilimleri ve multidisipliner yaklaşımlar kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 February 2022, vol.1, no.1, pp.497-504

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.497-504
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Euler denklemleri, yüksek hızlı akışların modellenmesinde önemli bir yere sahiptir. Denklemlerin yapısı sebebiyle bir zaman sonra çözümlerde karmaşık akış yapıları ve şok dalgaları ile sıkça karşılaşılır. Bu akış olaylarını iyi çözümleyebilmek için yüksek çözünürlüklü şemalar kullanılır. Bu tür nümerik şemalar, yüksek mertebe hassasiyete sahip olması ve yapısını lokal olarak değiştirmesiyle, karmaşık akış yapılarını detaylı şekilde çözümler ve süreksizlikleri doğru bir şekilde ifade eder. Bu çalışmada, referans olarak alınan 7. mertebeden WENO7-S şemasının modifiye edilerek daha yüksek mertebeden hassasiyet ve daha düşük hata normlarının elde edilmesi ve böylece akış yapılarının daha iyi çözümlenmesi ve süreksizliklerin daha doğru ifade edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için WENO7-S şemasının interpolasyon baz fonksiyonları, eksponansiyel polinomlarla değiştirilmiştir. Eksponansiyel polinomlara, şekil parametresi eklenerek interpolasyona esneklik kazandılırmıştır ve şekil parametresi genel çözüm verisinin bir fonksiyonu olarak ele alınmıştır. WENO7-SE şemasını test etmek amacıyla skaler lineer korunum denklemi ve bir boyutlu Euler denklemi çözülmüş ve elde edilen sonuçlar WENO7-S şemasının sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Skaler lineer korunum denkleminin sonuçları incelendiğinde, WENO7-SE şeması ile WENO7-S şemasına göre daha yüksek hassasiyet mertebesi ve daha düşük hata normları elde edilmiştir. Bir boyutlu Euler denklemlerinin çözümleri incelendiğinde ise WENO7-SE şeması temas süreksizliği veya şok dalgası gibi süreksizlikleri, WENO7-S şemasına göre daha hassas bir biçimde elde etmiştir. Şekil parametresinin, genel çözüm verisinin daha doğru bir fonksiyonuyla ifade edilmesiyle çok daha yüksek hassasiyet mertebesi ve çok daha düşük hata normlarının elde edileceği ve böylece akış problemlerinde ortaya çıkan süreksizlikler veya karmaşık akış yapılarının daha iyi çözümleneceği düşünülmektedir.