Öğretmen Adaylarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya Atanmaya İlişkin Görüşleri


Creative Commons License

ÖZDEMİR F., EROL M.

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.6, no.1, pp.71-85, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türkiye Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.71-85
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya atanmaya ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları 2020-2021 öğretim yılında eğitim fakültesinde öğrenim gören 8 farklı bölümden 10 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirlmiştir. Elde edilen veriler ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adaylarının, iklim şartları, ulaşım, sosyo-kültürel farklılıklar, güvenli kalacak yer, okulun sahip olduğu imkânlar, eğitsel materyallere ulaşım, internet, yaşanabilecek dil sorunları, ebeveynlerin ilgisizliği, terör olayları gibi konularda da kaygı yaşadıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında öğretmen adaylarının eğitim sürecinde doğu ve güneydoğuya atanma konusunda bilgilendirilmeleri önerilmektedir.