Mesogenik(S)-5-(10-Undekeniloksi)-2-[[[4-(2-metilbutoksi)fenil]imino]metil] fenol’ün Sentezi ve Faz Geçiş Sıcaklıklarının Belirlenmesi


Yaşa-Şahin Ö., Yazıcı Ö., Karaağaç B., Şakar Daşdan D. , Cankurtaran Ö. , Bilgin Eran B. , ...More

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Turkey, 29 June - 02 July 2010, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3