Elektrodiyaliz Prosesinin Sızıntı Sularının Geri Kazanım Amaçlı Arıtımında Performansı Etkileyen Temel Parametrelerin Araştırılması


İLHAN F. , AVŞAR Y. , KABUK H. A. , KURT U. , GÖNÜLLÜ M. T.

3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye