Fotovoltaik Uygulamalarda Kullanılan Geri Dönüşlü İnvertörlerde Sabit Kapalı Zaman Kontrol Yöntemi