Etiketsiz Verilerde Hücre Bölütleme


Creative Commons License

Koyun O. C. , Yıldırım T.

Elektrik, Elektronik ve Biomedikal Mühendisliği Konferansı, Bursa, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2018, sa.123, ss.538-542

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.538-542

Özet

Derin ögrenme  son yıllardaki başarısıyla birlikte,medikal görüntü işleme uygulamaları dahil bir çok alanda
kullanılmıştır. Ancak, derin ögrenme yapılarının iyi çalışabilmesi için genelde çok miktarda etiketli veri gerekir. Hücre bölütleme
probleminde de verinin etiketlenmesi zaman alıcı ve maliyetli bir süreçtir. Bu çalışmada, farklı dagılıma sahip iki hücre bölütleme
veri setinden, döngüsel çekişmeli üretici ağlar (CycleGAN) kullanılarak yapay veri seti üretilmiştir ve gerçek veri üzerinde hücre
bölütleme yapılmıştır.