Etiketsiz Verilerde Hücre Bölütleme


Creative Commons License

Koyun O. C., Yıldırım T.

Elektrik, Elektronik ve Biomedikal Mühendisliği Konferansı, Bursa, Turkey, 30 November - 01 December 2018, no.123, pp.538-542

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.538-542
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Derin ögrenme  son yıllardaki başarısıyla birlikte,medikal görüntü işleme uygulamaları dahil bir çok alanda
kullanılmıştır. Ancak, derin ögrenme yapılarının iyi çalışabilmesi için genelde çok miktarda etiketli veri gerekir. Hücre bölütleme
probleminde de verinin etiketlenmesi zaman alıcı ve maliyetli bir süreçtir. Bu çalışmada, farklı dagılıma sahip iki hücre bölütleme
veri setinden, döngüsel çekişmeli üretici ağlar (CycleGAN) kullanılarak yapay veri seti üretilmiştir ve gerçek veri üzerinde hücre
bölütleme yapılmıştır.