Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Örgüt Performansına Etkisinin Örgüt Yapısının Aracı Etkisi rolünün İncelenmesi


GÜROL Y. D. , ARSAL A.

Y.T.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 Aralık 2019