Plasmodium falciparum laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin site-directed mutagenez çalışmaları ile analizi


BALIK D.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 01 Eylül 2001

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri