DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNDEKİ RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN PAPYON ANALİZİ YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ


Canat A. N., Özkan C.

4. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2022, vol.1, pp.570-578

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.570-578
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisi, denizlerde daha az kesintiyle esmesi ve pürüzlülüğün az olması sebebiyle karadaki rüzgâr santrallerine göre daha çok enerji üretir. İmarla alakalı sıkıntı olmaması, yaşam alanlarından uzak olduğu için görsel ve işitsel sorun teşkil etmemesi sebebiyle deniz üstünde yapılacak rüzgâr santrallerine yönelim artmıştır. Yalnız her enerji tesisinde olduğu gibi deniz üstü rüzgâr enerji santralleri de hem çevresel koşullarından hem de operasyonel zorluklardan ötürü çeşitli risklere sahiptir. Deniz üstü rüzgar santrali kurulumu ve işletmesi yapılırken göz ardı edilen riskler ve etkileri bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Literatürde konuyla alakalı yapılan çalışmalar incelenmiş ve ilgili riskler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu risklerin nedenleri ve sonuçları varsa alınacak preaktif ve reaktif önlemler risk değerlendirme metodolojilerinden papyon analizi yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar sonraki çalışmalar için yol gösterici niteliktedir.