2,2-Bis(4-Formil-3-Nitrofenoksi)-4,4,6,6,-Bis[Spiro(2’,2’’-Dioksi-1’,1’’-Bifenilil)Siklotrifosfazen’in Aromatik Aminlerle Reaksiyonları


Özen F., Koran K., Şahin M. E. , Takıran C., Taşdemir M., ARSLAN M.

01 Mayıs 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri