YENİDEN PROGRAMLAMA FAKTÖRLERİNİN AKTARIMI İÇİN GEREKLİ KALSİYUM FOSFAT NANOPARTİKÜLLERİN TASARLANMASI VE KARAKTERİZASYON


Creative Commons License

Akkurt Yıldırım M., Varlı Ma H. S., Türkoğlu N.

IYRSC 2023 - 5. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi , Antalya, Turkey, 1 - 03 June 2023, pp.308-313

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.308-313
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda taşıyıcı olarak kullanılan viral vektörlere karşın biyogüvenilirliği daha yüksek olan non-viral vektörler tercih edilmektedir. Non-viral vektörler, viral vektörlere kıyasla hedefleme başarısı daha yüksek, toksik etkisi daha az, sentezi daha ucuz ve kolaydır. Kalsiyum fosfat taşıyıcıları düşük sitotoksisite, biyobozunurluk ve doğrudan DNA ile etkileşime geçmesi gibi özellikleri sayesinde bu çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışmada amacımız, non-viral taşıyıcı olarak kullanılmak üzere kalsiyum fosfat nanopartiküllerin sentezlenmesi, optimizasyon ve karakterizasyon çalışmalarının yapılmasıdır. Kalsiyum fosfat nanopartiküller çift aşamalı mikroemülsiyon yöntemiyle farklı konsantrasyonlarda Cetyldımethylethyl Ammonıum Bromıde (CTAB) kullanılarak hazırlanmış ve karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Cetyldımethylethyl Ammonıum Bromıde (CTAB), nanoparçacık sentezinde kullanılan yaygın bir yüzey aktif maddedir. CTAB, kaplama maddesi olarak kullanılan pozitif yüklü bir yüzey aktif maddedir. Yaptığımız çalışmada CTAB konsantrasyonunun artmasıyla kalsiyum fosfat nanopartiküllerin zeta potansiyellerinin arttığı görülmüştür. Fakat boyutlarının yükseldiği de belirlenmiştir. Bunun yanı sıra L929 hücre hattı kullanılarak yapılan in vitro sitotoksisite sonucuna göre sentez sırasında kullanılan CTAB konsantrasyonunun artmasıyla kalsiyum fosfat nanopartiküllerin hücre canlılığı da azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Non-viral vektörler, Kalsiyum Fosfat Nanopartiküller, Yeniden Programlama, Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre