Farklı pamuk genotiplerinin Cd, Cu ve Ni streslerine karşı gösterdikleri tepkilerin incelenmesi ve karşılaştırılması


ORDU E.

XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, 01 Ağustos 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri