ALIN LEVHALI BULONLU KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMİNİN ÇEVRİMSEL YÜKLEME ALTINDA DENEYSEL ÇALIŞMASI


Creative Commons License

Yılmaz O. , Bekiroğlu S. , Alemdar F. , Arslan G. , Sevim B. , Ayvaz Y.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bu çalışmada takviyeli alın levhalı bulonlu kolon-kiriş birleşiminin çevrimsel yükleme altında deneysel çalışması sunulmaktadır. Bunun için biri hadde profilleri ile diğeri yapma profiller ile oluşturulmuş olan iki adet numune hazırlanmıştır. Çalışmada hadde veya yapma profiller ile hazırlanmış takviyeli alın levhalı bulonlu birleşimin çevrimsel yükleme altındaki davranışının gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Deneyler gerçekleştirildikten sonra birleşimler göçme modları, moment-dönme grafikleri, panel bölgesi performansları ve kolon deformasyonları bakımından irdelenmiştir. Analiz sonucunda hadde veya yapma profil kullanmanın davranışa önemli bir etkisi olmadığı görülmüştür.
 
ANAHTAR KELİMELER: Çevrimsel Yükleme, Deneysel Çalışma, Kolon-Kiriş Birleşimi, Takviyeli Alın Levhalı Bulonlu Birleşim.