Türkçeyi göçmenlik ortamında yetişkinken öğrenen anadili İtalyanca olanların artgönderim yorumu


Ergün A. L.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2019, pp.384-397, 2019 (Peer-Reviewed Journal)