FARMAKOLOJİK ÖZELLİK GÖSTEREBİLECEK AKRİDİN-TRİON BİLEŞİKLERİNİN TEK KAP-DÖRT BİLEŞENLİ SENTEZLERİ


Creative Commons License

Turgut Z., Güneş E.

Cumhuriyet 9. uluslararası uygulamalı bilimler Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 30 August 2023, pp.23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Azot içeren heterohalkalı bileşikler, dikkate değer ve çok sayıdaki biyolojik özelliklerinden dolayı, hazırlanması için etkili ve uygun sentetik yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Akridin ve türevlerinin pek çoğu ilaç hammaddesi olarak kullanılmakta ve antifungal, antitümör, molluscicidal, anti-inflammatör ve leishmanicidal aktivite göstermeleri nedeniyle de büyük ilgi görmektedir1. Bu bileşiklerin sentezleri için değişik pek çok reaksiyon koşulları denenmiştir. Genellikle çok bileşenli reaksiyonlar yöntemi uygulanarak; Rh-(III)-klorür, IrCl3, palladyum gibi katalizörler eşliğinde bu bileşiklerin sentezleri gerçekleştirilmiştir2.

Bu çalışmada, EtOH‘lu ortamda Lawson (1), aril/hetaril aldehidler (2), dimedon (3) ve NH4OAc,  tek-kap yöntemi ile reaksiyona sokularak farmakolojik özellik gösterebilecek yeni substitüe 12-(4-aril/hetaril)-3,4-dihidro-3,3-dimetil-benzo[b]akridin-1,6,11(2H)-trion bileşikleri (5) sentezlenerek, yapı aydınlatma çalışmaları FTIR, 1H NMR, 13C NMR ile gerçekleştirilmiştir.

Anahtar kelimeler:  Benzo[b]akridin, Tek- kap, Biyoaktif madde

Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü’nün FYL-2023-5594 numaralı projesi ile desteklenmiştir.

1Pavlinac, I.B., Zlatic, K., Persoons, L.,Daelemans, D.,Banjanac, M., vd., (2022), Molecules Vol.  28(1), 34. 1819-1831.

2Kamalifar,S.,Kiyani, H., (2019), Research on ChemicalIntermadiates, 45:5975-5987.