Clustering of Grid Points Using Hierarchical and K-Means Methods


Creative Commons License

Kırmızıbiber A., Gökgöz T.

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.1-8

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sayısal yükseklik modelleri (SYM) başlıca iki temel üzerine inşa edilmektedir: Grid ve TIN (Triangulated Irregular Network). Grid temelli SYM’lerden TIN temelli SYM’ler elde edilirken, grid noktalarının tamamının TIN modele dâhil edilmesi yerine, önemli grid noktalarının seçilmesi yoluna gidilir. Bu çalışmada, önemli grid noktalarının seçilmesi, bir yapay zekâ problemi olarak ele alınmış ve iki kümeleme yöntemi (hiyerarşik ve K-ortalama) test edilmiştir. Grid noktalarının yükseklikleri ve komşuluk özellikleri esas alınarak toplam on üç adet öznitelik belirlenmiştir. Her bir yöntemle, eşit ağırlıklı öznitelikler ve ağırlıklandırılmış öznitelikler kullanılarak, ikişer uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulamalarda, sınır noktaları hariç 1521 noktadan meydana gelen bir grid temelli SYM kullanılmıştır. Uygulama sonuçları, ekstrem noktaların tamamını seçmeye elverişli kümelerin oluşması bakımından  değerlendirildiğinde, ağırlıklandırılmış özniteliklerin kullanıldığı hiyerarşik kümeleme yönteminin uygun olduğu görülmüştür.