About Bolay ~Bulay “Like This” in Old Anatolian Turkish


Creative Commons License

Merhan A.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.65-68, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.65-68
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Etymological form of bolay is derived from verb bol-. This approachment is shown from Tarama Sozlugu. It is mentioned with bolay ki, bola kim, bolay kı, bolay kim forms from the oldest book to the lates book in Tarama Sozlugu. In this study, this word is montioned as bulay because of demonstrative pronoun bu. According to result of this study, morphological form of bulay is describe as bu+lay “like this” > bulay (ki/m).

Bolay kelimesinin kökeni, bol- fiiliyle ilişkilendirilmektedir. Araştırmacıların bu yaklaşımı, Tarama Sözlüğüne dayanmaktadır. Söz konusu kelimenin Tarama Sözlüğünde bolay ki, bola kim, bolay kı, bolay kim biçimleriyle en eski metinlerden en yeni metinlere kadar tespit edildiği görülmektedir. Bu çalışmada kelime, bu işaret zamiriyle ilişkilendirilerek bulay biçiminde okunmuştur. Çalışmanın sonucunda bulay kelimesinin yapı çözümlemesi, bu+lay “bu(nun) gibi” > bulay (ki/m) biçiminde tanımlanmıştır