Biyotop Haritalamanın Önemi ve Kazdağları


Creative Commons License

Erbesler Ayaşlıgil T.

2. Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 10 - 14 April 2013, pp.163-167

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-167
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Avrupa Cevre Ajansı İcra Direktörü Jacqueline McGlade’nün açıklamasına göre AÇA ve UNEP, ön verilerle politika araçlarını ve hedeflerini içeren ortak rapor oluşturulmuştur. Buna göre; biri tarım ve biyolojik çeşitlilik, diğeri de yüksek doğa değeri olan tarım arazilerinin korunması konularında yapılan iki çalışma sonucunda bu alanların yerlerinin ve sayısının tespiti, haritalarının oluşturulması ile dağılımlarının belirlenmesi hedeflenmiştir (AÇA, 2006). Yüksek doğa değeri olan ve AB ortak tarım politikasında “Sürdürülebilirlik”  anahtar kelime haline geldiği bir süreçte, Avrupa’da yer alan en yüksek doğa değerine sahip kırsal alanlara dikkat çekmek amaçlanmaktadır (http://europa.eu.int).  Biyotop Haritalama ekosistemlerin belirlenmesi ve koruma önceliklerinin ortaya konulması, uygun kırsal alan planlama kararlarının verilebilmesi için önemli bir araçtır. Bu bildiride kentsel ve kırsal alanlarda Biyotop Haritalama’nın gerekliliği ortaya konacak Kazdağları’nın Biyotopları vurgulanacaktır