Bâb-ı Meşihat Ulema Sicil Dosyalarına Göre Trabzon Doğumlu Nâibler


Özkan S. H.

Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu-I, Trabzon, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ulema sicil dosyalarında Trabzon doğumlu kırk iki adet Bâb-ı Meşîhat’da görev yapmış personel kaydı vardır. Bu sayıya ilçeler ve Osmanlı dönemi Trabzon eyaletine bağlı yerler dahil değildir.  Bu kişiler kadı, müderris, dersiam, nâib, müftü, kâtip ve eytam müdürü gibi çeşitli görevlerde bulunmuşlardır. Bunlardan beş tanesi nâib olarak görev yapmıştır. 

Bu çalışmada ulema sicil dosyalarına kayıtlı Trabzon doğumlu kırk iki görevli arasından nâib olarak görev yapan beş tanesinin biyografileri ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu sicil dosyalarına İstanbul müftülüğü arşivi dışında İSAM kütüphanesi ulema sicil dosyaları veri tabanında da ulaşılabilmektedir. Biz de bu dosyaları İSAM kütüphanesi veri tabanından elde ettik. Osmanlı ilmiyesinde görev yapan bu şahısların biyografileri sicil kayıtlarındaki metne sadık kalınarak açıklamalı şekilde ele alınmaya çalışıldı. Bununla birlikte biyografiler ortaya konurken memurların doğum tarihleri, aile ve eğitim durumları, görev yerleri ile birlikte memuriyetleri boyunca aldıkları maaşları hakkında geniş bir değerlendirme de yapılmaya çalışıldı. Memurların almış oldukları maaşlar dönemin fiyatları ile oranlanarak memurların yaşam standartları, alım gücü ve toplumsal statüleri hakkında da bir değerlendirme yapıldı.