A Bibliometric Analysis and Evaluation of Hydrogen Energy: The Top 100 Most Cited Studies


Başhan V., Üst Y.

El Cezeri Journal of Science and Engineering, vol.9, no.2, pp.748-759, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study investigates the contribution of highly cited researchers around the world in the field of hydrogen energy. The main aim is to examine the trend in the hydrogen energy field and provide quick and easy access to researchers. In this context, a comprehensive bibliometric approach has been applied to visualize the scientific publications about hydrogen energy which are guiding the literature and are highly cited according to the web of science (WOS) database. Several aspects of the top 100 highly cited studies have been analyzed such as publication type, fundamental research areas, productive journals about the issue, citations, authorship pattern, affiliations, most used keywords, most used words in abstracts, etc. Besides, the contributions of countries, institutes, authors, and journals have been shown. It is found that the University of Miami has a great impact on hydrogen energy with 9 articles in the top 100 highly cited articles. The most productive author has been determined as Turhan Nejat Veziroğlu with 9 articles. When the 100 most cited articles on hydrogen energy are analyzed, the USA is the leading country with 31 studies. Despite some flaws, this trend subject study identifies the most important contributions to hydrogen energy research over the years and reveals many important scientific breakthroughs and highlights that have taken place over this period. In addition, this article is thought to have great help and guidance to researchers who want to investigate hydrogen energy. 

Bu çalışma, dünya çapında yüksek atıf alan araştırmacıların hidrojen enerjisi alanındaki katkılarını araştırmaktadır. Temel amaç, hidrojen enerjisi alanındaki trendi incelemek ve araştırmacılara hızlı ve kolay erişim sağlamaktır. Bu kapsamda hidrojen enerjisi ile ilgili literatüre yön veren ve web of science (WOS) veri tabanına göre yüksek atıf alan bilimsel yayınları görselleştirmek için kapsamlı bir bibliyometrik yaklaşım uygulanmıştır. En çok atıf alan 100 çalışmanın yayın türü, temel araştırma alanları, konuyla ilgili verimli dergiler, alıntılar, yazarlık modeli, üyelikler, en çok kullanılan anahtar kelimeler, özetlerde en çok kullanılan kelimeler vb. gibi çeşitli yönleri analiz edilmiştir. Ayrıca, ülkelerin katkıları , enstitüler, yazarlar ve dergiler gösterilmiştir. Miami Üniversitesi'nin en çok atıf alan 100 makale içinde 9 makale ile hidrojen enerjisi üzerinde büyük etkisi olduğu tespit edilmiştir. En üretken yazar 9 makale ile Turhan Nejat Veziroğlu olarak belirlenmiştir. Hidrojen enerjisi ile ilgili en çok atıf alan 100 makale incelendiğinde, ABD 31 çalışma ile lider ülke konumundadır. Bazı kusurlara rağmen, bu trend konusu çalışması, yıllar içinde hidrojen enerjisi araştırmalarına yapılan en önemli katkıları belirlemekte ve bu dönemde gerçekleşen birçok önemli bilimsel atılımı ve öne çıkanları ortaya koymaktadır. Ayrıca bu makalenin hidrojen enerjisini araştırmak isteyen araştırmacılara büyük bir yardım ve yol gösterici olacağı düşünülmektedir.