Endüstriyel atık sulardaki boyaların biyolojik yöntemler ile giderilmesi