KARAYOLU İNŞAATINDA YAPILAN JEODEZİK ÇALIŞMALAR ve KARAYOLU GEOMETRİSİ


Soycan A.

EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, vol.2019, no.7, pp.72-106, 2019 (Peer-Reviewed Journal)