Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Türleri Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Baş B.

Türklük Bilimi Araştırmaları, ss.257-265, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Türklük Bilimi Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.257-265

Özet

Bu yazıda biri Millî Eğitim Bakanlığı biri de özel bir yayın evince hazırlanmış 6. sınıf türkçe ders kitaplarındaki metinlerin türleri incelenerek değerlendirilmiştir. Yazınsal türler, ders kitaplarında yer alan metinlerin seçiminde önemli bir ölçüttür. Ders kitaplarına hangi türde örneklerin alınacağı ile ilgili elimizde yeterli ölçüt bulunmamaktadır. Her iki ders kitabında da kurgusal yazınsal türler yetverli sayıda bulunurken, bilgi veren yazınsal türlere yeteri kadar yer verilmemiştir.