Organik Rankin Çevrimi Teknolojisi ve Gemilerde Uygulanma Alanı


Creative Commons License

GÜNEŞ Ü.

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, 01 Aralık 2012, ss.487-493

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.487-493

Özet

Enerji ekonomisinin ve temiz enerji üretimin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde atık ısı geri kazanımı giderek daha fazla önem arz etmektedir. Atık enerjinin geri kazanım yöntemlerinden biri olan Organik Rankine Çevriminin (ORÇ) kullanım popülerliği giderek artmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, düşük kalitedeki ısı enerjisi kaynaklarını değerlendirme olanağı tanımasıdır. Bu çalışmada ORÇ’nin genel çalışma prensipleri irdelenip kullanılan akışkanlar hakkında kısa bir değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca seçilen akışkana göre gemilerde uygulanma potansiyeli değerlendirilecektir.