Kentsel Sürdürülebilirlik: Ankara Kent Planları Örnekleri Üzerinden Bir İnceleme


GÜLEÇ ÖZER D., BAŞKURT H. B.

Aurum Journal of Engineering Systems and Architecture, vol.1, pp.79-92, 2017 (Peer-Reviewed Journal)