Özengen Müzik Eğitimi Alanında Çalgı Eğitimi Derslerinde Nitelikli Eğitsel Videoların Kullanılması Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme


AYHAN A., İMİK O. H. , AÇIKGÖZ M. G.

6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 June 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text