BİREYLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE KARİYER TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

KARTAL K. S., ALP S.

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.19-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)