Türk Makam Müziği Ses Egzersizleri İçin Bir Yöntem Önerisi


Creative Commons License

Olkun C., Eruzun Özel A.

2nd International Symposium on Social Sciences and Educational Research , Konya, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.911-921

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.911-921

Abstract

This study has the characteristics of a recommendation to perform tune up exercises with modes for undergraduates studying Turkish music voice training. It is observed that doing exercises accompanied with piano in the beginning of the class makes it difficult for undergraduates to correspond to commas in modes. Thus, the problem of this study is that, “undergraduates studying Turkish music vocal training cannot do exercises according to mode system”. In this study, observation techniques and interviews related to the subject are included and many exercises that voice training undergraduates are doing accompanied with piano with vocal technique are determined. “Field oriented modal exercises” have been prepared in order to help students in voice training exercises and enlighten further studies to be done in the future regarding the subject. 

Bu araştırma, Türk müziği ses eğitimi lisans öğrencilerinin makamsal müzikle ses açma egzersizleri yapabilmeleri için bir öneri niteliğindedir. Türk müziği ses eğitimi öğrencilerinin egzersizleri piyano eşliğinde çalışmasının, derse giriş aşamasında iken, makamsal müzikteki komalara uyum sağlamalarını zorlaştırdığı görülmüştür. Bu sebeple araştırmanın sorunsalı, “Türk müziği ses eğitimi öğrencilerinin makamsal müzik sistemine göre egzersiz yapamıyor olmaları” olarak tespit edilmiştir. Araştırmada konuyla ilgili gözlem teknikleri ve röportajlara yer verilmiş, birçok ses eğitimi öğrencisinin piyano eşliğinde şan tekniğiyle yapmış olduğu çeşitli egzersizler tespit edilmiştir. Öğrencilerin Türk müziği ses açma egzersizlerine yatkınlık göstermesi ve daha sonra konuyla ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutması amacıyla, öneri niteliğinde “alana yönelik makamsal alıştırmalar” hazırlanmıştır.