The Landscape of Peace Education Programs in Children’s and Youth Museums


Creative Commons License

Sağlam F. K., Tezcan Akmehmet K.

International Journal of Museum Education, vol.1, no.1, pp.50-75, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: International Journal of Museum Education
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.50-75
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Children’s and youth museums have offered activities designed to help to solve social problems. Some museums offer peace education programs since conflict resolution may be the biggest challenge facing today’s multicultural, global society. For the purposes of this article, “peace education” is broadly defined as the process of developing empathy for others and for the planet through mutual respect and conflict resolution. This can only be achieved by a willingness to learn and embrace the attitudes, skills, and behaviors needed to live in harmony with oneself, with others and with natural environment. However, there has been limited research conducted about the peace education programs implemented thus far in museums. The aim of this study was to examine the landscape of children's and youth museums programs in terms of their peace education related goals, process and strategies. After reviewing the existing literature on the subject, we designed a survey and then interviewed museum professionals who have been involved in staging these programs. The findings suggest that children’s and youth museums are uniquely positioned to bring about meaningful social change by implementing peace education strategies.

Çocuk ve gençlik müzelerinde sosyal sorunların çözülmesine yardımcı olmak için çeşitli etkinlikler sunmaktadırlar. Bazı müzeler, günümüzün çok kültürlü, küresel toplumunun en önemli problemlerinden biri olan çatışma çözümüne yönelik barış eğitimi programları sunmaktadır. Bu makalenin amaçları doğrultusunda, “barış eğitimi”, başkalarına ve gezegene karşılıklı saygı ve ihtilaf çözümü yoluyla empati geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu, ancak kişinin kendisiyle, başkalarıyla ve doğal çevre ile uyum içinde yaşamak için gereken tutum, beceri ve davranışları öğrenme ve benimseme isteği ile elde edilebilir. Buna karşılık, şu ana kadar müzelerdeki barış eğitimi programları ile ilgili fazla araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, çocuk ve gençlik müzelerinin barış eğitimi ile ilgili programlarının amaç, süreç ve stratejilerini betimlemektir. Bu amaca yönelik olarak konuyla ilgili mevcut alan yazın incelendikten sonra bir saha çalışması yapılmış; bir anket ve bu eğitim programları sürecine dâhil olan uzmanlarla görüşmeler yapılmıştır. Bulgular, çocuk ve gençlik müzelerinin sosyal değişime olumlu katkı sunacak şekilde benzersiz bir konumda olduğunu göstermektedir.