Poems That Do Not Belong to the Poet In Divân-i Hayâlî Bey Copies


ÇELİK B.

Türkbilig, vol.2022, no.43, pp.135-146, 2022 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2022 Issue: 43
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Türkbilig
  • Journal Indexes: Scopus, Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.135-146
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Hayâlî Bey is one of the most exceptional poets not only of the 16th century, but of the entire Ottoman Literature. Hayâlî Bey's Dîvân, which was studied as a critical publication based on 13 copies by A. N. Tarlan in 1945, was reconsidered by us almost three quarters of a century later. A total of 53 copies of Hayâlî Bey's Dîvân have been reached in the country and abroad. Due to the suspicion that some of the poems in these copies do not reflect Hayâlî Bey in terms of word choice, image/imagination an d style, a wide-ranging analysis was made on the poems. As a result of this examination, it will be tried to determine who actually belongs to these poems that were added to Hayâlî Bey's Dîvân copies for various reasons.
Hayâlî Bey, sadece 16. yüzyılın değil bütün Osmanlı Edebiyatı’nın en müstesna yerine sahip olan şairlerindendir. 1945 y ılında A. N. Tarlan tarafından 13 nüshaya dayanılarak tenkitli neşir olarak çalışılan Hayâlî Bey’in Dîvân’ı neredeyse üç çeyrek asır sonra tarafımızdan tekrardan ele alınmıştır. Hayâlî Bey Dîvân’ının yurt içi ve yurt dışında toplam 53 adet nüshasına ulaşılmıştır. Bu nüshalarda seyrek şekilde yer alan bazı şiirlerdeki kelime seçimi, kullan ılan imge/hayal ve üslup bakımından Hayâlî Bey’i yansıtmaması şüphesi üzerine şiirler üzerinde geni ş çaplı bir inceleme yapılmıştır. Bu incelemenin neticesinde Hayâlî Bey’in Dîvân nüshalarına çeşitli sebeplerle eklenmiş bu şiirlerin esasen hangi şairlere ait olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır.