Globulin B proteinlerine göre Lathyrus L. cinsine ait bazı türlerde genetik çeşitliliğin belirlenmesi.


BALIK D. , Turgut-Balik D., Genc H., Sahin A.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 01 June 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text