İkiz Açıklar Olgusu Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için Frekans Yaklaşımı


Yay G., Taştan H.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.87-111, 2007 (Peer-Reviewed Journal)