Yeni Bir Fotobaşlatıcı Olarak Sentezlenen 14H-fenantro[4,5-abc]tiyokzanten-14-on (TX-Py)’ un Çözücüyle Etkileşimlerinin UV ve Floresans Spektroskopisi İle İncelenmesi


Sandalcı S., Karaca Balta D. , Arsu N.

24. Ulusal Kimya Kongresi , Zonguldak, Turkey, 29 June - 02 July 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey