AİLE ŞİRKETLERİNDE NEPOTİZM VE BİR ARAŞTIRMA


GÜROL Y. D. , DÖKÜMBİLEK F.

International Conference on Entrepreneurship, Family Business and Innovation, 21 Ekim 2010