Toksik Liderlik ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları İlişkisinde Kariyerizmin Aracı Rolü


Creative Commons License

ŞENGÜLLENDİ M. F., ŞEHİTOĞLU Y., KURT E.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.22, pp.743-765, 2020 (Peer-Reviewed Journal)