YETİŞKİNLERİN ÖZ ŞEFKAT DÜZEYLERİNİN, BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNE, UYUMSUZ DÜŞÜNCE TARZLARINA VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARINA GÖRE İNCELENMESİ


Gülmüş P., Yüksel Şahin F.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(SOBIAD), vol.11, no.68, pp.326-355, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 68
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(SOBIAD)
  • Journal Indexes: Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.326-355
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma; bilişsel duygu düzenleme becerilerine, uyumsuz düşünce tarzlarına ve stresle başa çıkma yollarına göre yetişkinlerin öz şefkat düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını inceleyen betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 267 kadın ve 153 erkek olmak üzere 420 yetişkin oluşturmuştur. Araştırmada gerekli verileri elde etmek için, “Öz-Duyarlık Ölçeği”, “Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği”, “Uyumsuz Düşünce Tarzları Ölçeği”, “Başa Çıkma Stilleri Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda bilişsel duygu düzenleme becerilerinden kendini suçlama, düşünceye odaklanma, yıkım, diğerlerini suçlama düzeyleri düşük olan yetişkinlerin öz şefkat düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek ve pozitif tekrar odaklanma, plana tekrar odaklanma, pozitif yeniden gözden geçirme ve bakış açısına yerleştirme düzeyleri yüksek olan yetişkinlerinin öz şefkat düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.Araştırmanın sonucunda uyumsuz düşünce düzeyi düşük olan yetişkinlerin öz şefkat düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda stresle başa çıkma yollarından davranışsal olarak ilgiyi kesme ve dine yönelme düzeyleri düşük olan yetişkinlerin öz şefkat düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek; planlama düzeyi yüksek olan yetişkinlerin öz şefkat düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.

Araştırmanın bulguları, ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Öz Şefkat, Bilişsel Duygu Düzenleme, Uyumsuz Düşünce Tarzları, Stres, Stresle Başa Çıkma Yolları, Yetişkin