Erzurum Yakutiye Medresesinin Yapısal Performansının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi