Boşluğun Hikayesi: Dönüşen Bir Mahallede Gündelik Hayat ve Açık Alanlar Üzerine


Hızlı Erkılıç N.

in: Kamusal Alan Üzerine, Feride Önal, Editor, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya (Bakırköy) Büyükkent Bölge Temsilciliği, İstanbul, pp.118-141, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya (Bakırköy) Büyükkent Bölge Temsilciliği
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.118-141
  • Editors: Feride Önal, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Everyday life and urban open spaces are in an interactive transformation process in line with the spatial and social changes of neighborhood textures redefined due to global developments. The continuity of this change is related to the qualities of the users' everyday life practices and perceptions/expectations of outdoors spaces that have passed through many breaking points to date. Due to uncontrolled urban sprawl, open spaces in the neighborhood turn into urban fragments that are physically and socially unrelated. The aim of this study is to examine the effect of change of open spaces in neighborhood residential area on everyday life and neighborhood culture.

Küresel gelişmelere bağlı olarak yeniden tanımlanan mahalle dokularının mekânsal ve sosyal açıdan geçirdiği değişimler doğrultusunda gündelik hayat ve kentsel açık alanlar etkileşimli bir dönüşüm süreci içerisindedir. Bu değişimi var eden, kullanıcıların gündelik hayat pratiklerine ve konut dışı mekan algılarına/beklentilerine ilişkin niteliklerin günümüze dek bir çok kırılma noktasından geçmiş olması ve bu durumun devamlılığıdır.  İstanbul’daki kontrolsüz kentsel yayılmalar sebebiyle, konut dışı mekanlar olarak mahalle dokusundaki açık alanlar fiziksel ve sosyal açıdan birbiriyle ilişkisi zayıf kentsel parçalara dönüşmektedir. Çalışmanın amacı, mahalle yerleşim bölgesindeki açık alanların değişiminin gündelik hayata ve mahalle kültürüne etkisinin irdelenmesidir.