Bulanık c-Ortalamalar Yöntemi ile Diz MR Görüntülerinde Menisküs Bölütlemesi ve Yırtık Tespiti


SAYGILI A., ALBAYRAK S.

25. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier